Share
Copy the link

Valencia 2012 06 28, Spain:
Main beach in Valencia near sea port and city centre in hot summer day.

Walencja 2012 06 28, Hiszpania:
Główna plaża w Walencji, blisko portu i centrum miasta w gorący letni dzień.